Foydalaniladigan uskunalar

O’z ish faoliyatimizda jahonda telekommunikatsion uskunalar ishlab chiqarishda yetakchi bo’lgan ta’minotchilar uskunalaridan foydalanamiz:
CISCO — kompaniyasi Internet tizimlari uchun mo’ljallangan, tizim texnologiyalari sohasida jahonda yetakchi.
HP (Hewlett-Packard) kompaniyasi server uskunalari ishonchliligi bilan alohida ajralib turadi.
Foydalaniladigan uskunalar dunyoning brendi APC uzluksiz elektr ta'minoti manba'laridan ishonchli harakat qilayapti.
Bilib qo'ygan yaxshi
Server qurilmalarining o'lchov birligi unit (U). Unit (U) - bu telekommunikatsion qurilmalari o'lchamining maxsus o'lchov birligi. 1U = 44.45 ММ.